Når et menneske dør, efterlader vedkommende sig i langt de fleste tilfælde en vis mængde jordisk gods. Alle effekter, som befinder sig i den afdødes seneste bolig – møbler, husgeråd, bøger, personlige genstande og eventuelt kunst eller andet decor – benævnes dødsboet.

Ved et dødsfald påhviler det de efterlevende at sørge for, at disse effekter bortskaffes på behørig vis, således at boligen kan komme videre i systemet – enten ved videre udlejning, eller ved et salg, som kan realisere boligens økonomiske værdi, således at denne kan indgå i opgørelsen over arv og gæld.

Derfor skal dødsboet helst ryddes for effekter inden for ganske kort tid efter at dødsfaldet er indtruffet. Og det tilrådes altid, at du som pårørende til en nyligt afdød får professionel hjælp til rydning af dødsbo.

Hvem kan hjælpe mig med at rydde et dødsbo?

Det er nemlig ikke altid nogen let opgave at rydde et dødsbo – især ikke hvis du har stået i nært forhold til den afdøde. Har du således personlige minder forbundet med boligen, kan det føles som en meget tung opgave at sortere i alle de efterladte ejendele. Måske er der endda tale om dit barndomshjem, hvilket ikke gør opgaven lettere.

Her kan det være en stor hjælp at få en professionel marskandiser til at assistere, når de enkelte effekter skal sorteres. Ud over det, at en marskandiser vil have en systematisk tilgang til opgaven, vil vedkommende også kunne stille transportmidler til rådighed, således at du ikke selv skal ud og leje trailer eller kassevogn.

Du vil kunne indgå en nøjagtig aftale med din marskandiser omhandlende de forhold, under hvilke diverse effekter skal bortskaffes. Og en marskandiser vil samtidig kunne tilbyde dig at opkøbe hele dødsboet, hvis du skulle ønske dette.

Du kan læse mere om rydning, opkøb og vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk